DSpace Repository

Důvody Nigeru k účasti na intervenci v Mali: heterarchie v oblasti Sahelu/Sahary a regionální bezpečnost

Show simple item record

dc.contributor.author Schmiedl, Martin cze
dc.date.accessioned 2019-10-17T07:28:35Z
dc.date.available 2019-10-17T07:28:35Z
dc.date.issued 2019 cze
dc.identifier.issn 1335-2741 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12603/63
dc.description.abstract Současná situace v Sahelu je dnes jedním z nejvíce diskutovaných témat studia Afriky. Sahara či Sahel jsou zejména zajímavou oblastí pro studium sub-státních aktérů, a to z důvodů špatné kontrolovatelnosti této oblasti. To vede k tomu, že tato oblast představuje nepředvídatelný faktor pro vnitrostátní i mezinárodní politiku. To je i důvodem, proč je tato oblast důležitou pro studium intervencí. Tento článek analyzuje důvody, které vedly k účasti Nigeru na intervenci ve vnitrostátním konfliktu v Mali. Hlavním cílem je poukázat na to, jak specifičtí aktéři a propustné hranice působili jako bezpečnostní hrozba pro Niger v době konfliktu v Mali. Autor diskutuje roli Tuaregů a Sahelu/Sahary v rozhodování Nigeru podpořit a aktivně se účastnit intervence. Za využití konceptu heterarchie pak poukazuje na fakt, že lokální aktéři jsou zásadní pro oblast Sahelu a Sahary. Skrze tento analytický rámec je možné vidět Saharu spíše jako spojnici, která propojuje sociální skupiny a státy. Prostor a skupiny, které zde působí, mohou představovat bezpečnostní hrozbu. Důvodem je zejména jednoduché přenesení konfliktu z jednoho státu do druhého. cze
dc.format p. 164-191 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Mateja Bela cze
dc.relation.ispartof Politické vedy, volume 22, issue: 3 cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Afrika cze
dc.subject intervence cze
dc.subject Niger cze
dc.subject Mali cze
dc.subject heterarchie cze
dc.subject substátní aktéři cze
dc.subject Africa eng
dc.subject intervention eng
dc.subject Niger eng
dc.subject Mali eng
dc.subject heterarchy eng
dc.subject substate actors eng
dc.title Důvody Nigeru k účasti na intervenci v Mali: heterarchie v oblasti Sahelu/Sahary a regionální bezpečnost cze
dc.title.alternative Reasons of Niger to Participate on Intervention in Mali: Heterarchy in Sahel/Sahara and Regional Security eng
dc.type article cze
dc.identifier.obd 43875370 cze
dc.identifier.doi 10.24040/politickevedy.2019.22.3.164-191 cze
dc.description.abstract-translated Current situation in Sahel is today one of the most important topics in study of Africa. Sahel or Sahara poses interesting area to study sub-state actors. As this area is hardly to controle it could poses the unpredictable factor both in internal or international politics. Therefore, it is also important for the study of reasons behind interventions in the area. This article deals with an analysis of reasons which led to the Nigerien participation in the intervention in the internal conflict in Mali. The main aim of the paper is to indicate how specific actors and permeable borders caused a safety threat to Niger during the conflict in Mali. The author discusses the roles of the Tuaregs and the Sahel/Sahara in the Niger’s decision to support and actively participate in the Malian conflict. Using the concept of heterarchy it is presented how local actors perform significant roles in the Sahara’s and Sahelian area. Viewed this way, the Sahara is not an obstacle but it connects the people, social groups and states. This space together with different groups that operate there, poses a security threat considering the fact that it is an armed group operation area, which can lead to a conflict contagion. eng
dc.publicationstatus postprint cze
dc.peerreviewed yes cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account