DSpace Repository

Reflexe srpnových událostí roku 1968 v tisku

Show simple item record

dc.rights.license (c) 2015 - 2020 Constantine the Philosopher University in Nitra - volně šiřitelné jako OA cze
dc.contributor.author Sommer, Jaroslav cze
dc.contributor.author Jedlička, Vojtěch cze
dc.date.accessioned 2020-06-08T08:42:32Z
dc.date.available 2020-06-08T08:42:32Z
dc.date.issued 2019 cze
dc.identifier.issn 2644-6367 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12603/361
dc.description.abstract Článek se zabývá reflexí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu roku 1968 a následných událostí v tisku. Autoři analyzují texty ve vybraném významném československém, sovětském, následně také českém a ruském tisku v roce 1968 a pak vždy v období desetiletých výročí vpádu vojsk do Československa. Autoři poukazují na změny v charakterizaci i hodnocení událostí srpna 1968 v průběhu desetiletí. V článku je zdůrazněn posun, k němuž došlo na stránkách ruského tisku od 90. let do současnosti. cze
dc.format p. 127-135 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Konštantína Filozofa cze
dc.relation.ispartof Stredoeurópske pohľady, volume 1, issue: 1 cze
dc.subject Srpen 1968 cze
dc.subject Československo cze
dc.subject Sovětský svaz cze
dc.subject tisk cze
dc.subject August 1968 eng
dc.subject Czechoslovakia eng
dc.subject Soviet Union eng
dc.subject press eng
dc.title Reflexe srpnových událostí roku 1968 v tisku cze
dc.title.alternative Reflection of the August 1968 Events in the Press eng
dc.type article cze
dc.identifier.obd 43875951 cze
dc.identifier.doi 10.17846/CEV.2019.01.1.127-135 cze
dc.description.abstract-translated The article deals with how the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia in August 1968 and the following events have been reflected in the news. The authors analyse texts from selected important Czechoslovakian, Soviet and also later Czech and Russian newspapers in 1968 and also after each ten year anniversary of the Soviet invasion. The authors point out the changes in both characterization and evaluation of the events of August 1968 throughout the decades. The article emphasises the changes that have occurred in Russian press from the 1990s to the current era. eng
dc.publicationstatus postprint cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.source.url https://www.stredoeuropskepohlady.fss.ukf.sk/wp-content/uploads/2019/12/2019-01-15_Sommer_Jedlicka.pdf cze
dc.relation.publisherversion https://www.stredoeuropskepohlady.fss.ukf.sk/wp-content/uploads/2019/12/2019-01-15_Sommer_Jedlicka.pdf cze
dc.rights.access Open Access cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account