DSpace Repository

Innovative algorithm optimized for multiple rounds and stateless assigning of tasks non-duplicate for the same subjects

Show simple item record

dc.rights.license CC BY NC eng
dc.contributor.author Voborník, Petr cze
dc.contributor.author Němec, Radek cze
dc.date.accessioned 2020-06-07T21:25:10Z
dc.date.available 2020-06-07T21:25:10Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 1804-7890 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12603/359
dc.description.abstract Optimization of selection of tasks or questions assigned to different subjects from a larger set of tasks is a problematic topic, often solved not only in schools. The article presents the principles and original algorithmic procedures of the new tool that approaches the solution in a completely innovative way. This tool directs pseudorandom value generators to maximize the efficiency of the tasks that are entered in electronically form. The multiplatform open source implementation of this algorithm can be directly linked to LMS Moodle, it can be used alone or integrated into an own application, for multiple rounds and stateless assigning tasks or questions randomly selected from multiple options so as to avoid premature duplicate selection in different rounds for the same subjects. The principles used in this algorithm and presented in the article may also be an inspiration not only for the implementation of future learning applications but also for further development of the theory of selection functions, whether in this or an entirely different science branch. eng
dc.format p. 404-408 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Magnanimitas eng
dc.relation.ispartof Ad Alta : journal of interdisciplinary research, volume 09, issue: 2 eng
dc.subject Tasks chooser eng
dc.subject task assignment eng
dc.subject random numbers eng
dc.subject Moodle eng
dc.subject External tool eng
dc.subject eLearning tool eng
dc.subject examination eng
dc.subject LTI eng
dc.subject Tasks chooser cze
dc.subject přiřazování úkolů cze
dc.subject náhodná čísla cze
dc.subject Moodle cze
dc.subject externí nástroj cze
dc.subject eLearning cze
dc.subject zkoušení cze
dc.subject LTI cze
dc.title Innovative algorithm optimized for multiple rounds and stateless assigning of tasks non-duplicate for the same subjects eng
dc.title.alternative Inovativní algoritmus optimalizovaný pro více kolový bez stavový výběr úloh neduplicitních pro tytéž subjekty cze
dc.type article eng
dc.identifier.obd 43875885 eng
dc.description.abstract-translated Optimalizace výběru úloh nebo otázek zadávaných různým subjektům z větší sady úloh je často řešeným problémem nejen na školách. Článek představuje principy a originální algoritmické postupy nového nástroje, přistupujícího k řešení zcela inovativním způsobem. Tento nástroj pracuje s usměrňováním generátorů pseudonáhodných hodnot, pro maximální zefektivnění využitelnosti úloh, zadávaných elektronickou formou. Multiplatformní open source implementaci tohoto algoritmu lze přímo propojit s LMS Moodle, používat jej samostatně nebo také integrovat do vlastní aplikace, pro více kolové, bez stavové zadávání úloh či otázek, náhodně vybíraných z více možností tak, aby nedocházelo k jejich předčasnému duplicitnímu výběru v různých kolech pro tytéž subjekty. Principy použité v tomto algoritmu a představené v tomto článku, pak mohou být také inspirací nejen pro implementace budoucích výukových aplikací, ale i pro další rozvoj teorií výběrových funkcí, ať již v tomto či zcela jiném odvětví. cze
dc.publicationstatus postprint eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.source.url http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0902/papers/I_vobornik.pdf cze
dc.source.url http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0902/PDF/0902.pdf cze
dc.rights.access Open Access eng


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account