DSpace Repository

Hrad u Božanova na Broumovsku a jeho možná úloha při stabilizaci broumovského klášterního dominia

Show simple item record

dc.rights.license CC BY NC ND cze
dc.contributor.author Drnovský, Pavel cze
dc.contributor.author Mazáčková, Jana cze
dc.contributor.author Šrámek, Josef cze
dc.date.accessioned 2020-06-07T21:15:44Z
dc.date.available 2020-06-07T21:15:44Z
dc.date.issued 2019 cze
dc.identifier.issn 0231-5823 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12603/352
dc.description.abstract Opevněné sídlo u obce Božanov neznámého jména, pro které nedisponujeme písemnými prameny, je možné dát do spojitosti s kolonizačním úsilím benediktinského kláštera v Broumově během druhé poloviny 13. století. Hrad sloužil jako opěrný bod vymezující klášterní majetky v nedávno osídleném prostoru broumovské kotliny vůči sousednímu Kladsku. Svědčí o tom nejen lokace založení, ale i charakter samotné lokality. Nálezový inventář, který je složen zejména z kovových artefaktů, umožňuje chronologické určení do průběhu druhé poloviny 13. století až počátku 14. století. Jeho skladba pak odkazuje na vojenskou úlohu lokality a přítomnost posádky. Násilný zánik hradu lze patrně spojit s povstáním broumovských fojtů proti benediktinské vrchnosti. Neobnovení lokality pak souvisí s již dokončenou konsolidací klášterní oikumeny a přebudováním opevněného sídla v samotném městě Broumově. cze
dc.format p. 559-605 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Muzejní a vlastivědná společnost cze
dc.relation.ispartof Archaeologia historica, volume 44, issue: 2 cze
dc.subject Broumov cze
dc.subject hrad cze
dc.subject kovové nálezy cze
dc.subject militaria cze
dc.subject kolonizace cze
dc.subject 13. století cze
dc.subject Broumov eng
dc.subject castle eng
dc.subject metal finds eng
dc.subject militaria eng
dc.subject colonization eng
dc.subject 13th century eng
dc.title Hrad u Božanova na Broumovsku a jeho možná úloha při stabilizaci broumovského klášterního dominia cze
dc.title.alternative The castle near Božanov, in the Broumov region and its possible role in the stabilization of the Broumov monastery dominion eng
dc.type article cze
dc.identifier.obd 43875367 cze
dc.identifier.doi 10.5817/AH2019-2-4 cze
dc.description.abstract-translated The fortified seat (name unknown) near the village of Božanov for which there are no written sources can be linked to the colonization efforts of the Benedictine monastery in Broumov in the second half of the 13th century. The castle served as a foothold demarcating the monastery’s property in the recently settled area of the Broumov basin in relation to neighbouring Glatz. This is evidenced by the location as well as by the character of the site. The repertoire of finds which chiefly comprise metal artefacts enables to date the castle to the second half of the 13th century – early 14th century. Its structure reflects the military role of the site and the presence of a garrison. The violent decline of the castle was probably associated with the uprising of Broumov magistrates against the Benedictine authority. The fact that the site was not restored points towards the completed consolidation of the monastery holdings and the reconstruction of a castle in the town of Broumov. eng
dc.publicationstatus postprint cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.source.url https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/141391 cze
dc.relation.publisherversion https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/141391 cze
dc.rights.access Open Access cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account