DSpace Repository

The business process model and notation of open innovation: The process of developing medical instrument

Show simple item record

dc.rights.license CC BY eng
dc.contributor.author Tomášková, Hana cze
dc.contributor.author Marešová, Petra cze
dc.contributor.author Penhaker, Marek cze
dc.contributor.author Augustynek, Martin cze
dc.contributor.author Klímová, Blanka cze
dc.contributor.author Fadeyi, Oluwaseun Omolaja cze
dc.contributor.author Kuča, Kamil cze
dc.date.accessioned 2020-06-07T21:01:58Z
dc.date.available 2020-06-07T21:01:58Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 2199-8531 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12603/347
dc.description.abstract The Business Process Model to represent the process of developing a medical device is presented in this paper. In the age of population aging and a growing amount of patients, enormous pressure is put on improving their care and living conditions. The development of medical devices is a complicated and expensive process. Therefore, the whole process was subjected to an analysis of business processes, and the resulting model was expressed using the Business Process Model and Notation (BPMN). The model aims to illustrate the consentient process of designing a medical device using graphical notation. This notation is suitable for displaying models of healthcare environments thanks to its user-friendliness and easy comprehensibility for all parties involved. In addition, this study demonstrates that the model in BPMN notation by its depth of specificity falls to the level of activity sub-processes. This level of abstraction allows a comprehensive view of the entire process, as well as future extensions for a more in-depth analysis and process mining techniques. © 2019 by the authors. eng
dc.format p. "Article number 101" eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute eng
dc.relation.ispartof Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, volume 5, issue: 4 eng
dc.subject BPMN eng
dc.subject Business process model eng
dc.subject Company eng
dc.subject Development eng
dc.subject Medical device eng
dc.subject zdravotnické zařízení cze
dc.subject společnost cze
dc.subject rozvoj cze
dc.subject Model obchodního procesu cze
dc.subject BPMN cze
dc.title The business process model and notation of open innovation: The process of developing medical instrument eng
dc.title.alternative Model obchodního procesu a zápis otevřených inovací: proces vývoje lékařských nástrojů cze
dc.type article eng
dc.identifier.obd 43876051 eng
dc.identifier.doi 10.3390/joitmc5040101 eng
dc.description.abstract-translated V tomto příspěvku je uveden model obchodního procesu, který představuje proces vývoje zdravotnického prostředku. Ve věku stárnutí populace a rostoucím počtu pacientů je vyvíjen obrovský tlak na zlepšení jejich péče a životních podmínek. Vývoj zdravotnických prostředků je komplikovaný a nákladný proces. Celý proces byl proto podroben analýze obchodních procesů a výsledný model byl vyjádřen pomocí modelu podnikových procesů a notace (BPMN). Cílem modelu je ilustrovat souhlasný proces navrhování zdravotnického prostředku pomocí grafického zápisu. Tento zápis je vhodný pro zobrazování modelů zdravotnického prostředí díky jeho uživatelsky přívětivosti a snadné srozumitelnosti pro všechny zúčastněné strany. Tato studie dále ukazuje, že model v zápisu BPMN svou hloubkou specificity klesá na úroveň dílčích procesů aktivity. Tato úroveň abstrakce umožňuje komplexní pohled na celý proces, jakož i budoucí rozšíření pro podrobnější analýzu a techniky těžby procesů. cze
dc.publicationstatus postprint eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.source.url https://www.mdpi.com/2199-8531/5/4/101 cze
dc.relation.publisherversion https://www.mdpi.com/2199-8531/5/4/101 eng
dc.rights.access Open Access eng
dc.project.ID GA17-03037S/Hodnocení investic do vývoje zdravotních prostředků eng


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account