DSpace Repository

Changes in the Use of Agricultural Land in Poland and Czech Republic

Show simple item record

dc.rights.license CC BY eng
dc.contributor.author Stacherzak, Agnieszka cze
dc.contributor.author Hájek, Ladislav cze
dc.contributor.author Hełdak, Maria cze
dc.date.accessioned 2020-06-07T21:01:35Z
dc.date.available 2020-06-07T21:01:35Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 2299-8993 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12603/344
dc.description.abstract This article raises the issue of changes in the structure of use of agricultural land in Poland and the Czech Republic since the accession of both countries into the structures of the European Union. An important question raised in this article is the analysis of changes in the area structure of agricultural holdings according to adopted agricultural land groups. The analyses were based on the graphic method of analysing concentration strength – the Lorenz curve to determine the distribution of the number and surface area of agricultural farms in the given area groups and the percentage share of such farms in these area groups. Additionally, the Gini coefficient was calculated for the same phenomena, to measure the concentration (inequality) of the random variable distribution. The research has shown the structural change trends in the agricultural area of analysed countries as well as varied structural situation of agricultural holdings during the accession period. The condition translates into a slower pace of structural change of agricultural holdings in Poland and a faster process of enlarging the area of agricultural holdings in the Czech Republic. eng
dc.format p. 211-221 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Polish Society of Ecological Engineering eng
dc.relation.ispartof Journal of ecological engineering, volume 20, issue: 7 eng
dc.subject agricultural land eng
dc.subject Poland eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject agricultural holdings eng
dc.subject zemědělská půda cze
dc.subject Polsko cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject zemědělské firmy cze
dc.title Changes in the Use of Agricultural Land in Poland and Czech Republic eng
dc.title.alternative Změny ve využívání zemědělské půdy v Polsku a v České republice cze
dc.type article eng
dc.identifier.obd 43875441 eng
dc.identifier.doi 10.12911/22998993/109869 eng
dc.description.abstract-translated Tento článek se zabývá otázkou změn ve struktuře využívání zemědělské půdy v Polsku a České republice od vstupu obou zemí do struktur Evropské unie. Důležitou otázkou položenou v tomto článku je analýza změn v oblasti struktury zemědělských podniků podle přijatých skupin zemědělských půd. Analýzy byly založeny na grafické metodě analýzy koncentrační síly - Lorenzovy křivky k určení rozdělení počtu a rozlohy zemědělských farem v daných skupinách oblastí a procentního podílu těchto farem v těchto skupinách oblastí. Kromě toho byl pro stejné jevy vypočítán Giniho koeficient pro měření koncentrace (nerovnosti) distribuce náhodných proměnných. Výzkum ukázal vývoj strukturálních změn v zemědělské oblasti analyzovaných zemí a různou strukturální situaci zemědělských podniků v období přistoupení. Tato podmínka se promítá do pomalejšího tempa strukturálních změn zemědělských podniků v Polsku a rychlejšího procesu rozšiřování rozlohy zemědělských podniků v České republice. cze
dc.publicationstatus postprint eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.source.url http://www.jeeng.net/CHANGES-IN-THE-USE-OF-AGRICULTURAL-LAND-IN-POLAND-AND-CZECH-REPUBLIC,109869,0,2.html cze
dc.relation.publisherversion http://www.jeeng.net/CHANGES-IN-THE-USE-OF-AGRICULTURAL-LAND-IN-POLAND-AND-CZECH-REPUBLIC,109869,0,2.html eng
dc.rights.access Open Access eng


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account