DSpace Repository

OBROUŠENÉ GRAFITOVÉ KERAMICKÉ FRAGMENTY V DOBĚ ŽELEZNÉ: MOŽNOSTI INTERPRETACE

Show simple item record

dc.rights.license CC BY cze
dc.contributor.author Venclová, Natalie cze
dc.contributor.author Thér, Richard cze
dc.contributor.author Mangel, Tomáš cze
dc.date.accessioned 2020-06-07T20:40:18Z
dc.date.available 2020-06-07T20:40:18Z
dc.date.issued 2019 cze
dc.identifier.issn 1338-7219 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12603/331
dc.description.abstract Soubory pozdně halštatské až mladší laténské keramiky obsahují také sekundárně používané zlomky nádob. Pozornost mezi nimi zasluhují grafitové střepy s obroušenými hranami, jejichž vybrané nálezy z Čech uvádí připojený soupis. Probírány jsou možnosti jejich interpretace. Potenciální způsoby jejich použití v hrnčířském řemesle jsou zkoumány pomocí experimentu. cze
dc.format p. 187-205 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Konštantína Filozofa cze
dc.relation.ispartof Studia historica Nitriensia, volume Neuveden, issue: 23 cze
dc.subject Čechy cze
dc.subject pozdní doba hallštatská cze
dc.subject doba laténská cze
dc.subject grafitová keramika cze
dc.subject sekundární použití keramiky cze
dc.subject Bohemia eng
dc.subject Late Hallstatt period eng
dc.subject La Tène period eng
dc.subject graphite pottery eng
dc.subject secondary use of pottery eng
dc.title OBROUŠENÉ GRAFITOVÉ KERAMICKÉ FRAGMENTY V DOBĚ ŽELEZNÉ: MOŽNOSTI INTERPRETACE cze
dc.title.alternative Abraded graphite pottery fragments from the Iron Age: interpretation possibilities eng
dc.type article cze
dc.identifier.obd 43875271 cze
dc.identifier.doi 10.17846/SHN.2019.23.S.187-205 cze
dc.description.abstract-translated Assemblages of Late Hallstatt to La Tène pottery also contain vessel fragments used for secondary purposes. These include graphite sherds with abraded edges, finds of which from Bohemia are listed in the attached inventory. Possible interpretations are discussed, and potential methods for their use in the pottery craft are tested in experiments. eng
dc.publicationstatus postprint cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.source.url http://www.shnnitra.ff.ukf.sk/obrousene-grafitove-keramicke-fragmenty-v-dobe-zelezne-moznosti-interpretace/ cze
dc.relation.publisherversion http://www.shnnitra.ff.ukf.sk/obrousene-grafitove-keramicke-fragmenty-v-dobe-zelezne-moznosti-interpretace/ cze
dc.rights.access Open Access cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account