DSpace Repository

Skupina nejstarších laténských nálezů z oppida České Lhotice a možnosti jejich interpretace

Show simple item record

dc.rights.license CC BY cze
dc.contributor.author Mangel, Tomáš cze
dc.contributor.author Vích, David cze
dc.date.accessioned 2020-06-07T20:40:05Z
dc.date.available 2020-06-07T20:40:05Z
dc.date.issued 2019 cze
dc.identifier.issn 1338-7219 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12603/329
dc.description.abstract Článek se zabývá problematikou nejstarších laténských předmětů získaných v prostoru oppida České Lhotice. Z chronologického vyhodnocení těchto nepočetných artefaktů vyplývá, že většina z nich náleží do období LT B1 a LT C1, i když u některých nelze zcela vyloučit možnost přežívání i v období následujícím. Přítomnost takové kolekce v rámci oppida připouští několik různých interpretačních pohledů, které jsou zvažovány v kontextu obdobných souborů známých z dalších středoevropských oppidálních lokalit. cze
dc.format p. 481-492 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Konštantína Filozofa cze
dc.relation.ispartof Studia historica Nitriensia, volume 23, issue: 2019 cze
dc.subject doba laténská cze
dc.subject České Lhotice cze
dc.subject oppida cze
dc.subject předoppidální nálezy cze
dc.subject detektorová prospekce cze
dc.subject La Tène Period eng
dc.subject České Lhotice eng
dc.subject oppida eng
dc.subject pre-oppidum finds eng
dc.subject metal detector survey eng
dc.title Skupina nejstarších laténských nálezů z oppida České Lhotice a možnosti jejich interpretace cze
dc.title.alternative A group of the oldest La Tène finds from the oppidum of České Lhotice and the possibilities of their interpretation eng
dc.type article cze
dc.identifier.obd 43875273 cze
dc.identifier.doi 10.17846/SHN.2019.23.S.481-491 cze
dc.description.abstract-translated The article is dealing with the oldest La Tène objects found in the area of the oppidum České Lhotice. From the chronological evaluation of these few artefacts follows that most of them fall within the periods LT B1 and LT C1, although some of them might have survived in the following period as well. The occurrence of such a collection in the area of the oppidum gives rise to several different interpretation views, which are considered in the context of similar assemblages of finds from other oppida in Central Europe. eng
dc.publicationstatus postprint cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.source.url http://www.shnnitra.ff.ukf.sk/skupina-nejstarsich-latenskych-nalezu-z-oppida-ceske-lhotice-a-moznosti-jejich-interpretace/ cze
dc.relation.publisherversion http://www.shnnitra.ff.ukf.sk/skupina-nejstarsich-latenskych-nalezu-z-oppida-ceske-lhotice-a-moznosti-jejich-interpretace/ cze
dc.rights.access Open Access cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account