DSpace Repository

Neural Correlates of Liberalism and Conservatism in a Post-communist Country

Show simple item record

dc.rights.license CC BY eng
dc.contributor.author Kremláček, Jan cze
dc.contributor.author Musil, Daniel cze
dc.contributor.author Langrová, Jana cze
dc.contributor.author Paleček, Martin cze
dc.date.accessioned 2020-06-07T20:39:12Z
dc.date.available 2020-06-07T20:39:12Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 1662-5161 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12603/321
dc.description.abstract A previous experiment showed that there was a strong correlation between conservatism/liberalism and brain activity, linked to an error response (r = 0.59, p < 0.001) in the USA political environment. We re-ran the experiment on a larger and age-homogeneous group (n = 100, 50 females and 50 males, aged 20–26 years) in the Czech Republic; a European country with a different sociocultural environment and history. We did not find a relationship between the brain activity connected to conflict monitoring and self-reported conservatism/liberalism orientation or conservatism/liberalism validated for the USA agenda. Instead of replicating the previous study, we decided to test the hypothesis under a different socio-cultural context. Our results support a view of self-reported or validated, conservative or liberal attitudes as a complex behavioral pattern. Such a behavioral pattern cannot be determined with statistical significance, using a simple Go-NoGo detection task, without accounting for confounding factors such as age and sociocultural conditions. Sufficiently powered studies are warranted to evaluate this neuropolitical controversy. eng
dc.format p. &quot;ARTICLE NUMBER: 119&quot; eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Frontiers research foundation eng
dc.relation.ispartof Frontiers in human neuroscience, volume 13, issue: April 2019 eng
dc.subject error related negativity eng
dc.subject political attitude eng
dc.subject liberalism eng
dc.subject conservatism eng
dc.subject neuropolitics eng
dc.subject error related negativity cze
dc.subject politický postoj cze
dc.subject liberalizmus cze
dc.subject konzervativizmus cze
dc.subject neuropolitika cze
dc.title Neural Correlates of Liberalism and Conservatism in a Post-communist Country eng
dc.title.alternative Neurální korelace liberalizmu a konzervativizmu v post-komunistické zemi cze
dc.type article eng
dc.identifier.obd 43875133 eng
dc.identifier.doi 10.3389/fnhum.2019.00119 eng
dc.description.abstract-translated Předcházející experimenty provedené v politickém prostředí USA ukazovaly silnou korelaci mezi konzervativizme/liberalizmem a mozkovou aktivitou spojenou s chybovou odpovědí (r = 0.59, p < 0.001). Provedli jsme obdobný experiment na velkém souboru věkově homogenních jedinců (n = 100, 50 žen a 50 mužů ve věku mezi 20–26 lety) v historicky a sociokulturně odlišném prostředí Česka. Nezaznamenali jsme žádný vztah mezi mozkovou aktivitou spojenou s monitorováním konfliktu a vlastní konzervativní/liberální orientací. Rozhodli jsme se testovat hypotézy v odlišném sociokulturním kontextu, místo přímé replikace předchozích studií. Naše výsledky podporují názory, že vlastní konzervativní či liberální postoje jsou komplexním behaviorálním vzorcem. Jako takový nemůže být determinovaný jednoduchým Go-NoGo testem majícím signifikantní statisticky zachytitelnou výpovědní hodnotu, protože není schopen zahrnout další faktory, jakými jsou věk a sociokulturní podmínky. Je nutné provést dostatečně zesílené studie, aby bylo možné zhodnotit zmiňované neuropolitické rozpory. cze
dc.publicationstatus postprint eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.source.url https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2019.00119/full cze
dc.relation.publisherversion https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2019.00119/full eng
dc.rights.access Open Access eng


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account