DSpace Repository

East Bohemian finds of belt segments with a central knob and side plates as evidence of interregional contacts during the La Tène period

Show simple item record

dc.rights.license CC BY eng
dc.contributor.author Mangel, Tomáš cze
dc.contributor.author Jošková, Tereza cze
dc.date.accessioned 2020-06-01T07:42:50Z
dc.date.available 2020-06-01T07:42:50Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 1338-7219 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12603/306
dc.description.abstract The text deals with east Bohemian finds of belt segments with a central knob and side plates dating from the LT C2–D1 period, the origin of which can be traced to the area of the Middle Danube region. The paper also includes a general evaluation of the current state of knowledge, typology and chronological and geographical aspects of this issue. Belt segments recovered in the territory of eastern Bohemia are approached in the context of other east Bohemian finds which prove southeastern influences in the given area as early as LT B2 eng
dc.format p. 465-480 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Univerzita Konštantína Filozofa eng
dc.relation.ispartof Studia historica Nitriensia, volume 23, issue: Suppl. eng
dc.subject Belt eng
dc.subject segments with a central knob and side plates eng
dc.subject La Tène period eng
dc.subject eastern Bohemia eng
dc.subject Middle Danube region eng
dc.subject Opasek cze
dc.subject články se středovým vývalkem cze
dc.subject doba laténská cze
dc.subject východní Čechy cze
dc.subject střední Podunají cze
dc.title East Bohemian finds of belt segments with a central knob and side plates as evidence of interregional contacts during the La Tène period eng
dc.title.alternative Východočeské nálezy opaskových článků se středovým vývalkem a postranními destičkami jako doklad interregionálních kontaktů v době laténské cze
dc.type article eng
dc.identifier.obd 43875272 eng
dc.identifier.doi 10.17846/SHN.2019.23.S.465-480 eng
dc.description.abstract-translated Text se zabývá východočeskými nálezy opaskových článků se středovým vývalkem a postranními destičkami datovanými do období LT C2–D1, jejichž původ lze hledat v oblasti středního Podunají. Součástí článku je celkové zhodnocení stavu poznání, typologie i chronologických a geografických aspektů této problematiky. Opaskové články získané v prostoru východních Čech jsou nahlíženy v kontextu dalších východočeských nálezů, které v uvedené oblasti dokládají působení jihovýchodních vlivů nejpozději od stupně LT B2. cze
dc.publicationstatus postprint eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.source.url http://www.shnnitra.ff.ukf.sk/east-bohemian-finds-of-belt-segments-with-a-central-knob-and-side-plates-as-evidence-of-interregional-contacts-during-the-la-tene-period/ cze
dc.relation.publisherversion http://www.shnnitra.ff.ukf.sk/east-bohemian-finds-of-belt-segments-with-a-central-knob-and-side-plates-as-evidence-of-interregional-contacts-during-the-la-tene-period/ eng
dc.rights.access Open Access eng


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account