DSpace Repository

The Colombian Anti-Corruption Referendum: Why It Failed?

Show simple item record

dc.rights.license CC BY-NC-ND eng
dc.contributor.author Haman, Michael cze
dc.date.accessioned 2020-05-28T11:45:44Z
dc.date.available 2020-05-28T11:45:44Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 0121-5612 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12603/304
dc.description.abstract Objective/context: The objective of this article is to analyze the results of the anti-corruption referendum in Colombia in 2018. Colombia is a country with a significant corruption problem. More than 99% of the voters who came to the polls voted in favor of the proposals. However, the anti-corruption referendum nonetheless failed because not enough citizens were mobilized to participate. The article addresses the reasons why turnout was very low. Methodology: I examine the results at the municipal level. I present an original dataset of 1,101 Colombian municipalities. I use ordinary least squares (OLS) regression models to test theories based on the literature on referendums, corruption, and transparency. I also analyze voter turnout in the 2018 presidential election in order to compare it with participation in the referendum. Conclusions: I find that the more transparent a municipality, the higher the percentage of the municipal electorate that voted for proposals in the anti-corruption referendum. Moreover, I find that in municipalities where support for Sergio Fajardo in the presidential election was higher and support for Iván Duque was lower, support for the referendum proposals was higher. Also, turnout was lower in municipalities with higher poverty rates and higher homicide rates. Originality: This article contributes to the current global debate on direct democracy. As the anti-corruption referendum was held only recently, a proper analysis has not yet been carried out. Moreover, because of the nature of the referendum questions, the topic is closely connected with research on corruption. Therefore, this research represents a unique opportunity to examine corruption and direct democracy at one and the same time. eng
dc.format p. 175-199 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Universidad de los Andes eng
dc.relation.ispartof Colombia internacional, volume Neuveden, issue: 100 eng
dc.subject Corruption eng
dc.subject Elections eng
dc.subject Colombia eng
dc.subject Referendum eng
dc.subject Direct Democracy eng
dc.subject Transparency eng
dc.subject Korupce cze
dc.subject Volby cze
dc.subject Kolumbie cze
dc.subject Referendum cze
dc.subject Přímá demokracie cze
dc.subject Transparentnost cze
dc.title The Colombian Anti-Corruption Referendum: Why It Failed? eng
dc.title.alternative Kolumbijské protikorupční referendum: Proč selhalo? cze
dc.type article eng
dc.identifier.obd 43875427 eng
dc.identifier.doi 10.7440/colombiaint100.2019.08 eng
dc.description.abstract-translated Cíl / kontext: Cílem tohoto článku je analyzovat výsledky protikorupčního referenda v Kolumbii v roce 2018. Kolumbie je země se závažným korupčním problémem. Více než 99 % voličů, kteří přišli k urnám, hlasovalo pro návrhy, které měly zabránit korupci. Protikorupční referendum však selhalo, protože k účasti bylo mobilizováno málo občanů a nebylo dosaženo kvóra. Článek se zabývá důvody, proč byla účast velmi nízká. Metodika: Zkoumám výsledky na úrovni obcí. Představuji originální dataset 1 101 kolumbijských obcí. Používám regresní modely nejmenších čtverců (OLS) k testování teorií založených na literatuře o referendech, korupci a transparentnosti. Rovněž analyzuji volební účast v prezidentských volbách v roce 2018, abych ji porovnal s účastí v referendu. Závěry: Zjistil jsem, že čím transparentnější je obec, tím vyšší procento elektorátu obce hlasovalo pro návrhy, které měly omezit korupci v referendu. Navíc jsem zjistil, že v obcích, kde byla podpora pro kandidáta Sergia Fajarda v prezidentských volbách vyšší a podpora Ivána Duqueho byla nižší, bylo větší množství občanů pro návrhy v referendu. Také účast v referendu byla nižší v obcích s vyšší mírou chudoby a vyšší mírou vražd. Originalita: Tento článek přispívá k současné globální debatě o přímé demokracii. Vzhledem k tomu, že protikorupční referendum proběhlo teprve nedávno, nebyla provedena řádná analýza. Navíc vzhledem k povaze otázek v referendu je toto téma úzce spjato s výzkumem korupce. Proto tento výzkum představuje jedinečnou příležitost zkoumat korupci a přímou demokracii současně. cze
dc.publicationstatus postprint eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.source.url https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colombiaint100.2019.08 cze
dc.relation.publisherversion https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colombiaint100.2019.08 eng
dc.rights.access Open Access eng


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account