DSpace Repository

Iron Age site in Žehuň, Central Bohemia An open settlement with central functions

Show simple item record

dc.rights.license CC BY eng
dc.contributor.author Danielisová, Alžběta cze
dc.contributor.author Kysela, Jan cze
dc.contributor.author Mangel, Tomáš cze
dc.contributor.author Kyselý, René cze
dc.contributor.author Militký, Jiří cze
dc.date.accessioned 2020-05-21T12:43:24Z
dc.date.available 2020-05-21T12:43:24Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.issn 0031-0506 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12603/303
dc.description.abstract The authors introduce the settlement in Žehuň (district Kolín, Central Bohemia), a La Tène period site that was investigated by surface prospections for four seasons between 2011 and 2014. The results of the chrono-typological analysis of the material assemblage show that Žehuň was an outstanding settlement in terms of exceptionally long-term occupation and concentration of metallic objects including the possibility of local coin production during the Late La Tène period. The site, occupied between the 6th and 1st century BC was located on a long-distance route connecting Central Bohemia with areas in Lower Silesia and through Moravia also Middle Danube. It is very likely that similar regional centres were more common in Bohemia and Moravia; however, we still have almost no information about them so far. The Žehuň settlement thus brings important information on the hierarchy of open settlements during both the Middle (‘pre-oppida phase’) and Late (‘oppida phase’) La Tène period. eng
dc.format p. 127-178 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Akademie věd ČR. Archeologický ústav eng
dc.relation.ispartof Památky archeologické, volume 109, issue: prosinec eng
dc.subject La Tène period eng
dc.subject open settlements eng
dc.subject metal detector survey eng
dc.subject bronze artefacts eng
dc.subject coinage eng
dc.subject settlement hierarchy eng
dc.subject socio-economic structure eng
dc.subject Doba laténská cze
dc.subject otevřené sídliště cze
dc.subject prospekce detektory kovů cze
dc.subject bronzové artefakty cze
dc.subject mincovnictví cze
dc.subject sídelní hierarchie cze
dc.subject socio-ekonomická struktura cze
dc.title Iron Age site in Žehuň, Central Bohemia An open settlement with central functions eng
dc.title.alternative Žehuň ve středních Čechách. Otevřené sídliště z doby laténské s centrální funkcí cze
dc.type article eng
dc.identifier.obd 43874738 eng
dc.description.abstract-translated Autoři představují výzkum na laténské lokalitě Žehuň (okr. Kolín, střední Čechy), která byla prozkoumána pomocí povrchových prospekcí během čtyř sezon mezi lety 2011 a 2014. Výsledky chrono-typologické analýzy materiálového souboru ukazují, že Žehuň byla velmi významným sídlištěm vzhledem k dlouhodobé kontinuitě osídlení a nadstandardní koncentraci a charakteru kovových nálezů, které nevylučují i lokální produkci mincí. Lokalita, nacházející se na jedné z hlavních dálkových komunikací spojujících střední Čechy se Slezskem a skrze Moravu také se středním Podunajím, byla osídlena mezi 6. a 1. stoletím př. n. l. Je velmi pravděpodobné, že podobné centrální locality na úrovni regionů byly v době laténské běžné; nicméně postrádáme k nim prakticky jakékoliv archeologické prameny. Sídliště v katastru Žehuně je tak velmi důležité z hlediska poznámí vytváření sídelní hierarchie otevřených sídlišť v Čechách během jak předoppidální tak oppidální fáze doby laténské. cze
dc.publicationstatus postprint eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.note Spoluautor Jan Kysela je z: Ústav pro klasickou archeologii, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova), Celetná 20, CZ 116 42 Praha 1; který není v číselníku (je pouze FF UK). eng
dc.source.url https://www.academia.edu/38018976/Iron_Age_site_in_%C5%BDehu%C5%88_Central_Bohemia._An_open_settlement_with_central_functions._PA_CIX_2018 cze
dc.relation.publisherversion https://www.academia.edu/38018976/Iron_Age_site_in_%C5%BDehu%C5%88_Central_Bohemia._An_open_settlement_with_central_functions._PA_CIX_2018 eng
dc.rights.access Open Access eng


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account