DSpace Repository

Space, Habitat and Isolation are the Key Determinants of Tree Colonization by the Carpenter Ant in Plantation Forests

Show simple item record

dc.contributor.author Véle, Adam cze
dc.contributor.author Horák, Jakub cze
dc.date.accessioned 2019-12-09T09:52:24Z
dc.date.available 2019-12-09T09:52:24Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 1999-4907 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12603/133
dc.description.abstract Forest plantations are still often considered the antithesis of real nature. However, plantations can host many organisms. The problem is that some of the hosted species are regarded ad hoc as pests. The main aim of our paper was to study the carpenter ant (Camponotus ligniperdus) in windstorm habitats. We studied forests in East Bohemia, Czech Republic, and focused on the spatial distribution of snapped trees and the influence of selected forest characteristics on the incidence of ant nests. We found that the nests in the study area mainly occurred in Norway spruce, which is the most commercially important tree in the majority of Central Europe. More than one quarter of the snapped trees were inhabited by the ants. We found that nests exhibited a spatially autocorrelated pattern that differed on spatial scales. The most important characteristic of the host tree for determining carpenter ant nests was the presence of brown rot, and the majority of tree nests were isolated from forest openings. The presence of carpenter ants in forest plantations is, therefore, not harmful. Their presence could be used by forest managers as an indication of unsuitable stand conditions for the successful growth of the Norway spruce and other coniferous plantation trees. eng
dc.format p. "Article number: 630" eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher MDPI-Molecular diversity preservation international eng
dc.relation.ispartof Forests, volume 10, issue: 8 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Camponotus ligniperdus eng
dc.subject Norway spruce eng
dc.subject rot type eng
dc.subject sanitation cuttings eng
dc.subject wind disturbance eng
dc.subject Camponotus ligniperdus cze
dc.subject smrk cze
dc.subject typ hniloby cze
dc.subject nahodilá těžba cze
dc.subject narušení větrem cze
dc.title Space, Habitat and Isolation are the Key Determinants of Tree Colonization by the Carpenter Ant in Plantation Forests eng
dc.title.alternative Prostor, lokalita a izolace jsou klíčovými determinanty kolonizace stromů mravence dřevokaze v lesích plantážích cze
dc.type article eng
dc.identifier.obd 43875455 eng
dc.identifier.doi 10.3390/f10080630 eng
dc.description.abstract-translated Lesní plantáže jsou stále často považovány za protiklady skutečné přírody. Plantáže však mohou hostit mnoho organismů. Problém je v tom, že některé z hostovaných druhů jsou považovány ad hoc za škůdce. Hlavním cílem naší práce bylo studovat mravence tesaře (Camponotus ligniperdus) ve větrných lokalitách. Studovali jsme lesy ve východních Čechách v České republice a zaměřili se na prostorové rozmnožování stromů a vliv vybraných charakteristik lesa na výskyt mravenců. Zjistili jsme, že hnízda ve studované oblasti se vyskytují hlavně v smrku norském, který je komerčně nejdůležitějším stromem ve většině střední Evropy. Mravenci obývali více než čtvrtinu vylomených stromů. Zjistili jsme, že hnízda vykazovala prostorově autokorelovaný vzor, ​​který se lišil v prostorových měřítcích. Nejdůležitější charakteristikou hostitelského stromu pro stanovení hnízda tesařských mravenců byla přítomnost hnědé hniloby a většina stromových hnízd byla izolována od lesních otvorů. Přítomnost truhlářských mravenců v lesních plantážích proto není škodlivá. Jejich přítomnost mohla být využívána lesními hospodáři jako náznak nevhodných podmínek porostu pro úspěšný růst smrku norského a dalších jehličnatých plantáží. cze
dc.publicationstatus postprint eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.source.url https://www.mdpi.com/1999-4907/10/8/630 cze
dc.relation.publisherversion https://www.mdpi.com/1999-4907/10/8/630 eng


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account